διανιψόμεθα

διά , ἀνά-ἴπτομαι
press hard
aor subj mp 1st pl (epic)
διά , ἀνά-ἴπτομαι
press hard
fut ind mp 1st pl
διανῑψόμεθα , διά , ἀνά-ἴπτομαι
press hard
futperf ind mp 1st pl
διανῑψόμεθα , διά-νίφω
aor subj mid 1st pl (epic)
διανῑψόμεθα , διά-νίφω
fut ind mid 1st pl
διά-νίζω
wash the hands
aor subj mid 1st pl (epic)
διά-νίζω
wash the hands
fut ind mid 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.